top of page

instalace pro skupinu ukolem

designblok

Lokace: Praha

Rok: 2014

Stav: realizováno

Spolupráce: Anna Leschingerová, Adéla Doušová, Alena Hájková

Popis: Instalace měla za úkol prolnou tři umělecké světy:textil, sklo a šperk. Samotná instalace se odehrává uvnitř kubusu. Divák se skrze otvory v látce  stává součásti světa prchavosti, nedosažitelnosti a snovosti. Uvnitř kubusu se v horní části nachází zrcadlo, které odráží vystavované předměty, z nichž se tak stávají nedostižné objekty.

bottom of page