top of page

expozice pro národní muzeum

výstava sport za války

Lokace: Národní památník na Vítkově, Praha

Rok: 2017

Stav: realizováno

Grafické práce: Viktor Slabý,

ateliér Prototyp

Popis: Sport a válka jsou dva světy zdánlivě neslučitelné, avšak mají dvojí společné, protivníka a touhu vyhrát. Stejně jako vojáci odehrávají svůj boj s protivníkem na bojišti, stejně tak sportovci měří své síly se svým protivníkem na závodišti.

Výstava má svým ztvárněním prolnout paralelu těchto dvou světu, válečného a sportovního. Oba tyto světy jsou zde zastoupeny symbolicky.

Červená podlaha, která se line celou výstavou odkazuje k běžecké trati a sportu jako takovému, zákopy naopak odkazují k válce.

Prostor byl pojat scénograficky tak, aby působil na emoční stránku návštěvníka.

Architektonický návrh výstavy:

Petra Pavelková

Grafický design výstavy a fotografie: Viktor Slabý

bottom of page