top of page

EXPOZICE ekologie

Lokace: Národní muzeum, Praha

Rok: 2021

Stav: soutěž

Grafické práce: Ateliér Marathon

Popis:

Ekologická výstava Ze(mě) je ojedinělou výstavou Národního muzea. Nejde o výstavu artefaktů, ale o aktuální téma nás všech. Výstava by proto měla vytvořit prostor pro diskuzi. Jako architekti můžeme tomuto dopomoc formou ztvárnění. Je prokázané, že čím silnější zážitek bude návštěvník mít, tím hlouběji se v něm dané téma zakoření.

Abychom téma expozice co nejvíce podpořili, vytyčili jsme si tyto cíle pro ztvárnění návrhu:

1.Snaha využít maximum deskového materiálu z předešlé výstavy. 

2.upcycling aplikovat na jednotlivých ostrovech jako konstrukční prvek-přepravky, barely, žebříky, vodovodní trubky, použití recyklované nápojové kartony-Packwall desky

3.předměty pořízeny z druhé ruky

4.likvidace částí výstavy formou prodeje či daru

5.alternativa tvorby energie-dynamo

6. apel na všechny naše smysly-zrak, čich, hmat, chuť i sluch

bottom of page